Huisregels Gastouderopvang Liesje

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers (hierna vraagouders) en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. De vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

Tarieven

Voor dagopvang hanteer ik een tarief van €6,- per kind per uur. De uren worden afgerond per kwartier. Dit is inclusief, eten, drinken, tussendoortjes, en extra’s zoals uitstapjes.Exclusief: baby fles/borstvoeding en luiers.

Elk jaar mag het uurtarief worden herzien. Het nieuwe uurtarief zal dan per 1 januari gelden. Naast het uurtarief van de gastouder betalen vraagouders bureaukosten aan het Gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Als gastouder ben ik ingeschreven in het LRKP en hierdoor ontvangt u kinderopvangtoeslag.

 

Vakanties en vrije dagen

De gastouder heeft vier weken vakantie per jaar. Dit wordt begin september doorgegeven, zodat vraagouders genoeg tijd hebben om voor vervanging te zorgen. De vraagouders zijn voor deze weken geen betaling verschuldigd.

Mochten er toch nog dagen bij komen dan geen ik dit minimaal 4-6 weken van tevoren door. In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op korter termijn (huwelijk/overlijden/bezoek specialist), wordt dit direct overlegd met de vraagouders.

Op Reguliere Feestdagen is de gastouderopvang gesloten.

In vakanties en op vrije dagen van de vraagouder die niet onder de vier weken vakantie van de gastouder vallen is de vraagouder wel betaling verschuldigd. Hier gelden de reguliere opvang uren genoemd in het contract.

  

Ziekte

Bel de klachten van uw kindje door dan beslissen we samen of de opvang door kan gaan. Wanneer uw kind in de loop van de opvangdag heel ziek wordt. Dan dient de ouder het kind op te halen, nadat de gastouder hierover heeft gebeld. Dit is bijvoorbeeld bij hoge koorts of groot besmettingsgevaar. Gedurende ziekte van het kind blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Bij ziekte van de gastouder is er, geen betaling verschuldigd.

Wanneer er geen opvang kan plaatsvinden ivm ziekte van het gastkind en/of de vraagouder is de vraagouder wel betaling verschuldigd. Tenminste voor 1 maand. Daarna in overleg.

Bij ziekte van het kind worden protocollen zoals die van het RIVM en GGD nageleefd. Opvang van zieke gastkinderen is altijd in overleg met de gastouder. De uiteindelijke beslissing of een ziek kind kan komen ligt bij de gastouder. De veiligheid van gastouder, eigen gezin en andere gastkinderen staan hierbij voorop.

 

Halen en brengen

Neem alle tijd voor het wegbrengen van uw kind. Kom nog even gezellig binnen en speel nog even mee. Geef ook even een korte informatie over de laatste voeding, het slapen en evt. andere zaken die van belang kunnen zijn.

Mocht het voorkomen dat u een beetje later bent met ophalen? Dat is geen probleem, laat dit dan even weten in een appje. Liever niet telefonisch omdat dit de kinderen stoort bv. tijdens het eten of een activiteit. Deze extra opvangtijd wordt wel in rekening gebracht.

Mocht u eerder uw kind willen ophalen? De afgesproken uren worden dan gewoon in rekening gebracht. Dit is ook van toepassing als u uw kind te laat brengt naar de opvang.

 

Wennen

Soms is het belangrijk om even te wennen dit zowel voor het kind als voor de ouders. Dit is meestal 2x 2 uurtjes of één keer 4 uur achter elkaar. Dit wordt in overleg afgesproken en is ook afhankelijk van de behoeften van kind en ouders. De wendagen hoeven niet te worden betaald door de vraagouder.

 

Eten en drinken

Ontbijt, lunch en tussendoortjes, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding zitten bij de uurprijs inbegrepen.

Op alle dagen krijgen ze als tussendoortje fruit en verantwoorde snacks zoals soepstengel, rozijntjes, komkommer, snoeptomaatjes. Te drinken krijgen de kinderen diksap, water en melk bij de lunch.

We streven zoveel mogelijk naar vegetarische, biologische, lokale producten.

 

Wijzigingen

Structurele wijzigingen dienen 1 maand van te voren worden aangevraagd. Er zal in de meeste gevallen een nieuw contract of een aanvulling op de opvangovereenkomst worden gemaakt.

Het stopzetten van de opvang dient 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven. Dit is ook van toepassing als u kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Als dit te laat gebeurt worden de kosten van de geplande uren in rekening gebracht. Tijdens de opvang termijn mogen geen incidentele wijzigingen worden gedaan.